ธุรกิจห้าดาว ศูนย์บางใหญ่จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star Premium kiosk สาขา7-11 สมาคมเต็กก่า อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ธุรกิจห้าดาว ศูนย์บางใหญ่จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star Premium kiosk สาขา7-11 สมาคมเต็กก่า อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีนำโดยคุณสุวิทย์ ลัภนะสุรกุล รักษาการผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์บางใหญ่ และคุณกิตติภพ ศรีคันธะ ผู้จัดการแผนกขายศูนย์บางใหญ่ ร่ามแสดงความบยินดี กับแฟรนไชน์รายใหม่ พร้อมส่งมอบสินค้าที่ร้อน สดใหม่ ให้กลับลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างอบอุ่น