ธุรกิจห้าดาว จัดกิจกรรมโครงการ CSR สร้างห้องสุขาเพื่อถวายให้แก่วัดในถิ่นทุรกันดาร ณ วัดจะเข้ภูหอม ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ธุรกิจห้าดาว จัดกิจกรรมโครงการ CSR

สร้างห้องสุขาเพื่อถวายให้แก่วัดในถิ่นทุรกันดาร ณ วัดจะเข้ภูหอม ต.แม่สาคร 

อ.เวียงสา จ.น่าน  จำนวน 1 หลัง ขนาดการใช้งาน 6 ห้อง มูลค่า 198,000 บาท 

ในงานได้รับเกียรติจาก คุณสุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในกิจกรรม และร่วมสืบสานพิธีสืบชะตาหลวง 

ถวายผ้าป่า มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนจะเข้ภูหอม  


คุณสุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มอบทุนการศึกษา แก่โรงเรียน จะเข้ภูหอม