ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเปิดตัว จุดขายใหม่ Five Star รพ.พะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star รพ.พะเยา

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  โดยมี คุณมงคล ธรรมมากาศ ผู้จัดการแผนกขาย

พร้อมด้วย ทีมงานขาย คุณพรชัย ทองประดิษฐ์ พนักงานขายอาวุโส 

ร่วมแสดงความยินดีกับเถ้าแก่ของจุดขาย