ธุรกิจห้าดาว ศูนย์บางนาจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Lotus บางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

    ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางนาจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star Lotus บางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างเป็นทางการ โดยคุณชัยวัฒน์  ทองคำ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์บางนา  ,คุณวสันต์ มิลินทากาศ ผู้จัดการฝ่ายศูนย์บางนา ,คุณวิษุวรรษ  ยศปัญญา พนักงานขายอาวุโสศูนย์บางนา และคุณยรรยงค์  โพธิ์นาฝาย พนักงานฝึกอบรม ร่วมแสดงความยินดีและส่งมอบความสุขและความอร่อยให้กับลูกค้าที่เข้ามา Shopping ห้างโลตัสบางวัวได้อร่อยกันถ้วนหน้า