ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางใหญ่ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star Premium สาขาปตท. เดิมบางนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางใหญ่จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star Premium Kiosk  สาขาปตท. เดิมบางนางบวช  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  กิจกรรมในครั้งนี้นำโดย คุณรุ่งโรจน์  ปานทอง ผู้จัดการฝ่ายขาย ,คุณนพรัตน์ กรังพานิช ผู้จัดการแผนกขาย ,คุณกิตติภพ ศรีคันธะ ผู้จัดการแผนกขาย และคุณฐณะณัฏฐ์  โพธิ์แสงทอง ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็น Top Product ภายใต้แบรนด์ห้าดาว หลากหลายเมนูความอร่อย


รุ่งโรจน์  ปานทอง ผู้จัดการฝ่ายขาย และทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีกับธุรกิจแฟรนไชส์

จัดกิจกรรมส่งมอบความสุข ความอร่อยให้กับลูกค้า