ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางมดจัดกิจกรรมปรับภาพลักษณ์จุดขาย Five Star Premium สาขานิคมประจวบ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางมดจัดกิจกรรมปรับภาพลักษณ์จุดขาย Five Star Premium สาขานิคมประจวบ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   อย่างเป็นทางการ โดย คุณมนตรี สวาทพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณธราธร สารพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย และคุณ ฐณะณัฏฐ์ โพธิ์แสงทอง ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ร่วมแสดงความยินดีและส่งมอบร้านแก่ผู้ประกอบการ


คุณมนตรี สวาทพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีกับธุรกิจแฟรนไชส์