ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางมดจัดกิจกรรมเปิดจุดขายใหม่ Five Star Premium สาขาปตท.เขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางมดจัดกิจกรรมเปิดจุดขายใหม่ Five Star Premium  สาขาปตท.เขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างเป็นทางการ โดย คุณธราธร สารพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณปฏินันท์ กล่อมบรรจง ผู้จัดการแผนกขาย และคุณ ฐณะณัฏฐ์ โพธิ์แสงทอง ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ร่วมแสดงความยินดีและส่งมอบร้านแก่ผู้ประกอบการ

คุณธราธร สารพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย และทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีกับธุรกิจแฟรนไชส์