ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางมดจัดกิจกรรมปรับภาพลักษณ์จุดขาย Five Star Premium สาขาหมู่บ้านเอกทวีคูณ ตำบล ท่าทราย อำเภอเมือง สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางมดจัดกิจกรรมปรับภาพลักษณ์จุดขาย Five Star Premium สาขาหมู่บ้านเอกทวีคูณ  ตำบล ท่าทราย อำเภอเมือง  สมุทรสาคร   อย่างเป็นทางการ โดย คุณมนตรี สวาทพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณธราธร สารพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ร่วมแสดงความยินดีและส่งมอบร้านแก่ผู้ประกอบการ

คุณมนตรี สวาทพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีกับธุรกิจแฟรนไชส์