ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง ศูนย์บางใหญ่ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium Kios บิ๊กซี Etraบางใหญ่ จ.นนทบุรี

ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง ศูนย์บางใหญ่ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium Kios บิ๊กซี Etraบางใหญ่ จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง ศูนย์บางใหญ่นำโดย

คุณรุ่งโรจน์ ปานทอง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจใหม่ศูนย์บางใหญ่ คุณธาดา พิพัฒน์พรไพศาล
ผู้จัดการแผนกฝ่ายขายศูนย์บางใหญ่ และคุณธนกร สราญลักษณ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายFive Star Premium Kios บิ๊กซี Etraบางใหญ่ จ.กรุงเทพมหานาคร
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อให้บริการอาหาร สินค้าที่เป็น Top Product จากธุรกิจห้าดาว
ด้วยความอร่อยหลากหลายและมากคุณภาพระดับ CP ภายใต้มาตรฐานระดับสากล

คุณรุ่งโรจน์ ปานทอง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจใหม่(คนซ้าย) พร้อมทีมงานร่วมแสดงความยินดีกับธุรกิจแฟรชไชส์

คุณรุ่งโรจน์ ปานทอง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจใหม่(คนซ้าย) พร้อมทีมงานมอบความสุขแก่ลูกค้า


ทำการแจกใบปลิวเพื่อแนะธุรกิจห้าดาว

บรรยากาศหน้าร้าน