ข้าวเป็ดย่างคั่วพริกเกลือ

มกราคม 2565

 

ข้าวเป็ดย่างคั่วพริกเกลือ

พร้อมน้ำเก๊กฮวย หรือชามะนาว ราคา 75.-

เงื่อนไข
– ระยะเวลาโปรโมชั่นระหว่าง 1 ม.ค. 2565 – 31 ม.ค. 2565 เท่านั้น
– ค่าบริการจัดส่ง ขึ้นอยู่กับระยะทางและเเอปพลิเคชัน และกรุณาตรวจสอบค่าบริการจัดส่งก่อนทำการสั่งซื้อ
– ภาพอาหาร และภาชนะ เป็นการตกเเต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

โปรโมชั่นกระทะเหล็กอื่นๆ