อกไก่อบชานอ้อย ปกติชิ้นละ 59 บาท พิเศษชิ้นละ 45 บาท

มกราคม 2564

อกไก่อบชานอ้อย ปกติชิ้นละ 59 บาท พิเศษชิ้นละ 45 บาท

วันที่ 15 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564