อร่อย ประหยัดที่ห้าดาว

ตุลาคม 2563

ไก่ทอดเกลือ ครึ่งตัวปกติ65บาท ห้าดาว ให้คุณอร่อย ประหยัด ในราคาพิเศษเพียง55บาท 15 ตุลาคม 63 – 30 พฤศจิกายน 63 เท่านั้น