เซ็ต พรีเมียม A

พฤศจิกายน 2566

ข้าวกะเพราฮ่องเต้ + ไก่คาราเกะ 5 ชิ้น พร้อมน้ำเก๊กฮวย 1 แก้ว ราคา 159.- (ปกติ 223.–)

หมายเหตุ
– ระยะเวลาโปรโมชันระหว่าง 27 ต.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567 เท่านั้น
– ค่าบริการจัดส่ง ขึ้นอยู่กับระยะทางและเเอปพลิเคชัน และกรุณาตรวจสอบค่าบริการจัดส่งก่อนทำการสั่งซื้อ
– ภาพอาหาร และภาชนะ เป็นการตกเเต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า