เป็ดทอดเยอรมันลดพิเศษ

เมษายน 2564

 

เฮให้สุดเสียง หวีดให้สุดใจ เป็ดทอดเยอรมันลดพิเศษ เหลือเพียง  ชิ้น (ครึ่งตัว) ละ 129.- (ปกติ 150.-)

————————

หมายเหตุ

– เฉพาะที่ซุ้มห้าดาวเท่านั้น

– โปรโมชั่นตั้งแต่ 1 พ.ค. 2564 – 31 พ.ค. 2564 เท่านั้น

– ภาพอาหาร และภาชนะ เป็นการตกเเต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

– ห้าดาวขอสงวนสิทธิ์ในเการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า