เป็ดทอดเยอรมัน 99 บาท ถึง 31 ก.ค. 63

มิถุนายน 2563

เป็ดทอดเยอรมัน พิเศษ ขนาด XL ชิ้น (ครึ่งตัว) 99 บาท จากราคาปกติ 150 บาท

ไก่ทอดเกลือ พิเศษครึ่งตัวละ 55 บาท จากราคาปกติ 65 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้-31 ก.ค. 63