โปรโมชั่น เป็ดเจ้าสัว

พฤษภาคม 2564

พะโล้ จากเป็ดเจ้าสัว รสชาติดี คุณภาพเยี่ยม ในราคาพิเศษ เพียงตัวละ 219.- (ปกติตัวละ 235.-)

โปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ
– ภาพอาหาร และภาชนะ เป็นการตกเเต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
– ห้าดาวขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


 

เป็ดทอดเยอรมัน ราคาพิเศษ ครึ่งตัวละ 129.- เท่านั้น (ราคา ปกติ ครึ่งตัวละ 150.-)

โปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ
– ภาพอาหาร และภาชนะ เป็นการตกเเต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
– ห้าดาวขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า