โปรโมชั่น ไฮพอร์ค

พฤษภาคม 2564

ซื้อขาหมูเยอรมัน ราคา 199.- จ่ายเพิ่ม 1 บาท รับฟรี โค้กขนาด 330 มล. 1 ขวด (มูลค่า 12.-)
โปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ

– เฉพาะที่ซุ้มไฮพอร์คเท่านั้น

– ภาพอาหาร และภาชนะ เป็นการตกเเต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

– ห้าดาวขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


 

หมูกรอบชาชู ชิ้นละ 250.- จ่ายเพิ่ม 1 บาท รับฟรี โค้กขนาด 330 มล. 1 ขวด (มูลค่า 12.-)
โปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ

– เฉพาะที่ซุ้มไฮพอร์คเท่านั้น

– ภาพอาหาร และภาชนะ เป็นการตกเเต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

– ห้าดาวขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


 

ข้าวหมูซอสญี่ปุ่น พิเศษ 59 บาท (ปกติจานละ 75.-)
โปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ

– เฉพาะที่ซุ้มไฮพอร์คเท่านั้น

– ภาพอาหาร และภาชนะ เป็นการตกเเต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

– ห้าดาวขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


 

ข้าวหมูซอสญี่ปุ่น พิเศษ 59 บาท (ปกติจานละ 75.-)
โปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ

– เฉพาะที่ซุ้มไฮพอร์คเท่านั้น

– ภาพอาหาร และภาชนะ เป็นการตกเเต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

– ห้าดาวขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า