ไก่จ๊อพริกสดห้าดาว ปกติไม้ละ 25 บาท พิเศษไม้ละ 20 บาท

มกราคม 2564

 

ไก่จ๊อพริกสดห้าดาว ปกติไม้ละ 25 บาท พิเศษไม้ละ 20 บาท

วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มกราคม 2564