ไก่ต้มน้ำปลา

มกราคม 2565

 

ไก่ต้มน้ำปลา

ราคา 139.- จากราคาปกติ 150.-

เงื่อนไข
– ระยะเวลาโปรโมชั่นระหว่าง 1 ม.ค. 2565 – 31 ม.ค. 2565
เท่านั้น
– ค่าบริการจัดส่ง ขึ้นอยู่กับระยะทางและเเอปพลิเคชัน และกรุณาตรวจสอบค่าบริการจัดส่งก่อนทำการสั่งซื้อ
– ภาพอาหาร และภาชนะ เป็นการตกเเต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า