ไก่ต้มน้ำปลา

พฤษภาคม 2567

ไก่ต้มน้ำปลา 1 ตัว ลดพิเศษ 139.- (จากปกติ 179.-)

 

– ระยะเวลาโปรโมชั่นระหว่าง 1 – 31 พฤษภาคม 2567

– เฉพาะที่ซุ้มห้าดาวเท่านั้น

– ค่าบริการจัดส่ง ขึ้นอยู่กับระยะทางและเเอปพลิเคชัน และกรุณาตรวจสอบค่าบริการจัดส่งก่อนทำการสั่งซื้อ

– ภาพอาหาร และภาชนะ เป็นการตกเเต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

– ห้าดาวขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นไก่ย่างห้าดาวอื่นๆ