ไก่ทอดห้าดาวสูตรกรอบ ปกติชิ้นละ 29 บาท พิเศษวันนี้เพียงชิ้นละ 20 บาท

มกราคม 2564

ไก่ทอดห้าดาวสูตรกรอบ ปกติชิ้นละ 29 บาท พิเศษวันนี้เพียงชิ้นละ 20 บาท

วันที่ 5 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564