ไก่ทอดเกลือลดแบบนี้คือคุ้มนะ

เมษายน 2564

 

ลดบอกลด คุ้มบอกคุ้ม ไก่ทอดเกลือลดแบบนี้คือคุ้มนะ อิ่มสบายๆ ในราคาครึ่งตัวเพียง 55.- (ปกติ 65.-)

————————

หมายเหตุ

– เฉพาะที่ซุ้มห้าดาวเท่านั้น

– โปรโมชั่นตั้งแต่ 1 พ.ค. 2564 – 31 พ.ค. 2564 เท่านั้น

– ภาพอาหาร และภาชนะ เป็นการตกเเต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

– ห้าดาวขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า