ไก่ย่างสูตรทรงเครื่อง ปกติตัวละ 135 บาท พิเศษตัวละ 99 บาท

มกราคม 2564

ไก่ย่างสูตรทรงเครื่อง ปกติตัวละ 135 บาท พิเศษตัวละ 99 บาท

วันที่ 15 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564