ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัวร้าน Five Star ปตท.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

กุมภาพันธ์ 2563

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 นำโดยคุณนรินทร สุนิลหงษ์ รักษาการ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยทีมงาน คุณมนตรี ศรี อิ่นแก้ว ผจก.ฝ่ายขาย คุณอติวัฒน์ อภิชาติวิวัฒน์ ผจก.แผนกร้านอาหารและเครื่องดื่ม คุณดนุนัย เดินแปง พนักงานขาย  จัดกิจกรรมเปิดตัว ร้าน Five Star สาขาใหม่ ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาสบปราบ(ขาล่อง) เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่สัญจรและใช้บริการของสถานี..